Compositores valencianes

Per Raquel Lacruz Martínez

Resum
En aquest article es reflexiona sobre el paper de la dona en la música i sobretot el paper de la dona en la composició a la Comunitat Valenciana. S’ha realitzat un primer i únic llistat de compositores valencianes, són dones que s´han localitzat en diferents arxius i que estan compreses entre els segles XIX i XX. Hi ha molt poques però, per aquesta mateixa raó, pensem que és important nomenar-les i catalogar-les. Pràcticament tota l’activitat artística valenciana en la qual la dona a poc a poc va incorporant-se a principis del segle XX es va veure truncada per la Guerra Civil espanyola i les dones que van aconseguir sobreposar-se a aqueix ambient tradicional i masclista de postguerra, mereixen tot el nostre reconeixement…

Paraules clau: dones; música; valencianes; compositores.

Resumen
El artículo es una reflexión sobre el papel de la mujer en la música y sobre todo el papel de las mujeres compositoras en la Comunidad Valenciana. Se ha realizado un primer y único listado de compositoras valencianas, son mujeres que se han localizado en diferentes archivos y que están comprendidas entre los siglos XIX y XX. Hay muy pocas pero, por esta misma razón, pensamos que es importante nombrarlas y catalogarlas. Prácticamente toda la actividad artística valenciana en la cual la mujer poco a poco fue incorporándose a principios del siglo XX se vió truncada por la Guerra Civil española y las mujeres que consiguieron sobreponerse a ese ambiente tradicional y machista de posguerra, merecen todo nuestro reconocimiento…

Palabras clave: mujeres; música; valencianas; compositoras.

LEER EL ARTÍCULO COMPLETO: Compositores Valencianes

1 Comentario

  1. He leído el artículo de Dª Raquel Lacruz Martínez acerca de las compositoras valencianas y puedo completar algunos detalles acerca de tres compositoras mencionadas en dicho artículo, dado que soy descendiente de la familia Pitarch origen de Franciasca, Mª Luisa y Ambrosia Pitarch.

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*