Bases históricas de la polifonía en el mundo clásico

Por Manuel Lafarga y Teresa Cháfer

 

Resum. El problema de l’eventual existència d’algun tipus de polifonia en el món grecoromà ha rebut molt poca atenció des dels temps de la Camerata Bardi, un tema habitualment ignorat amb el fals argument que la absència de fonts documentals d’aquestes èpoques no permet resoldre la qüestió (argumentum ex silentio). L’article presenta i sintetitza la tesi doctoral defensada recentment a la Facultat de Belles Arts de la UPV de València, i revisa l’estat de l’art a la llum de l’evidència recopilada i actualitzada en els anys previs al voltant de dispositius instrumentals multifònics i pràctiques corals d’aquests temps. La nostra investigació ha reunit més de 350 fonts instrumentals i centenars de referències a cors, festivals, i altres events amb formacions musicals complexes, amb exemples documentats de polifonia tradicional al marge de l’evolució històrica de la música occidental. Paraules clau: polifonia, multifonia, cors clàssics, Grècia i Roma.

.

Resumen. El problema de la eventual existencia de algún tipo de polifonía en el mundo grecorromano ha recibido muy poca atención desde los tiempos de la Camerata Bardi, un tema habitualmente relegado en la creencia de que la ausencia de fuentes documentales de estas épocas no permite resolver la cuestión (argumentum ex silentio). El artículo presenta y resume la tesis doctoral recientemente defendida en la Facultat de Belles Arts de la UPV de Valencia, y revisa el estado del arte a la luz de la evidencia recopilada y actualizada en los años previos, acerca de dispositivos instrumentales multifónicos y prácticas corales de estos tiempos. Nuestra investigación ha reunido más de 350 fuentes instrumentales y cientos de referencias a coros, festivales, y otros eventos con formaciones musicales complejas, junto con numerosos ejemplos documentados de polifonía tradicional al margen de la evolución histórica de la música occidental. Palabras clave: polifonía, multifonía, coros clásicos, Grecia y Roma.

.
Abstract. The question of an eventual presence of polyphony in Grecorroman world has received very few attention from the times of Bardi ‘s Camerata, a topic usually relegated by the assertion that lack of sources from this times does not allow to solve the problem (argumentum ex silentio). This paper presents and summarizes the doctoral Thesis recently defenced at Faculty of Belles Arts in the Facultat Politècnica de València, and reviews the state of the arts to the light of collected and updated evidence in the previous years, on multiphonic instrumental designs and choral performances of this epoch. Our searching had gathered more than 350 instrumental sources and various hundreds of references to choirs, festivals, and other related events using complex music ensembles, along with many credited instances of traditional polyphony independently of the historic evolution of Western music. Keywords: polyphony, multiphony, classic choirs, Greece and Rome.

.

LEER EL ARTÍCULO COMPLETO: Bases historicas de la polifonia en el mundo clásico

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*