PROPOSTA METODOLÒGICA DE A LULLABY FOR LALIT PER A VIOLÍ SOL DE GEORGE BENJAMIN

Per Júlia Ferriol Miralles

 

Resum

Motivat per l’interés en el desconegut repertori contemporani per a violí sol, aquest article reflecteix l’estudi de la primera de les Three Miniatures for solo violin de George Benjamin, A Lullaby for Lalit, amb la finalitat d’elaborar una proposta metodològica que expose el procediment seguit per a desenvolupar les eines necessàries i dur a terme una interpretació adequada de l’obra.

Paraules clau: Benjamin; violí; miniatura; interpretació; estudi; repertori.

Resumen

Motivado por el interés en el desconocido repertorio contemporáneo para violín solo, este artículo refleja el estudio de la primera de las Three Miniatures for solo violin de George Benjamin, A Lullaby for Lalit, con la finalidad de elaborar una propuesta metodológica que exponga el procedimiento seguido para desarrollar las herraminetas necesarias y llevar a cabo una interpretación adecuada de la obra.

Palabras clave: Benjamin; violín; miniatura; interpretación; estudio; repertorio.

Abstract

Motivated by the interest in the unknown contemporary repertoire for solo violin, this article reflect the investigation of A Lullaby for Lalit, the first piece of the George Benjamin’s Three Miniatures for solo violin, in order to develop a methodological proposal to present the procedure followed to develop the necessary skills and carry out an adequate interpretation of the work.

 Keywords: Benjamin; violin; miniature; performance; study; repertoire.

 Introducció

Aquest article està estret del Treball Fi de Títol Proposta Metodològica i Interpretativa de les Three Miniatures for solo violin de George Benjamin. En aquest cas, solament parlarem de la primera de les Tres Miniatures (A Lullaby for Lalit) però introduïrem l’obra completa amb una breu cita del compositor, que descriu per l’editorial britànica Faber Music l’obra de la següent manera:

“Voici trois courtes pièces, explorant chacune une facette différente d’une même technique compositionnelle, et toutes écrites pour des amis. A Lullaby for Lalit est une mélodie simple et détendue, accompagnée de cordes à vide qui se muent au fil du discours en un ruban d’harmonies. A Canon for Sally est un mouvement rapide et extrêmement énergique, dont les harmonies en triade et les rythmes accentués se font de plus en plus obsessionnels. Lauer Lied s’ouvre sur une introduction d’accords pincés, laquelle nous mène à une chanson douce jouée à l’archet, mais accompagnée de pizzicati de la main gauche”.[1] [2]

El procediment que hem seguit per a la interpretació d’aquesta obra ha tingut dos fases ben marcades. En primer lloc, l’anàlisi formal de les tres peces i la identificació de tots els aspectes compositius que desconeixíem, i en segon lloc l’abord de l’estudi amb l’instrument per desenvolupar les destreses necessàries per a la interpretació idònia de l’obra. Per aquesta raó l’análisi de la peça estarà dividit en dos seccions, per una banda l’anàlisi formal (preinterpretatiu) i per l’altra l’estudi interpretatiu transformat en la proposta metodològica.

A Lullaby for Lalit – Anàlisi formal

 La primera peça se’ns presenta com a cançó de bressol. La finalitat de les cançons de bressol és aconseguir que s’adorma l’infant, per això tant la melodia com la rítmica són suaus i relaxants. Totes les cultures del món tenen les seues pròpies cançons de bressol que normalment adapten les estructures rítmiques i melòdiques de la pròpia música tradicional. Ara bé, la música culta ha recollit igualment el concepte i l’ha inclòs en les seus obres o bé l’ha feta obra en sí, com és el cas de la nostra peça.[3]

Encara que no siga una cançó de bressol com a tal, respon a moltes de les característiques que conformen la seua essència:

En primer lloc la durada, ha de ser un obra curta.

En segon lloc, el material musical no és massa extens, és a dir, abunda la repetició d’uns mateixos esquemes melòdics i intervàlics i les frases melòdiques són curtes.

En tercer lloc el caràcter és melancòlic. Les cançons de bressol es caracteritzen per la manera en que es canten, amb un gran ús dels melismes[4]. Òbviament en la nostra peça no tenim lletra i no hi hauria melismes com a tal, però si ens podríem apropar a una interpretació d’aquest recurs donat que el compositor empra durant tota la peça la tècnica de la doble corda[5]. Aquest recurs ens permet sostindre en una de les cordes una nota que fa una funció de baix estàtic, i amb l’altra corda es traça una melodia, es canvia més sovint de notes i es juga amb els bots intervàlics.

 

[1] Benjamin, George. Three Miniatures for solo violin [Música impresa]. London: Faber Music, 2003.

[2] Ens trobem davant de tres peces curtes, en les que cadascuna explora un aspecte diferent de la mateixa tècnica compositiva, i totes estan escrites per a amics. A Lullaby for Lalit és una melodia senzilla i relaxada, acompanyada de cordes a l’aire que es converteixen al llarg del discurs en un lligam d’harmonies. A Canon for Sally és un moviment ràpid i extremadament energètic, on les harmonies en tríada i els ritmes accentuats són cada vegada més obsessius. Lauer Lied s’obri amb una introducció d’acords en pizzicato, que ens condueixen a una dolça cançó tocada amb l’arc, però acompanyada per pizzicati amb la mà esquerra. (Traducció pròpia)

[3]Nana (Canción de Cuna) | Canciones de cuna| Teoría musical-Scribd. Disponible online en: https://www.scribd.com/document/262013418/Nana-Cancion-de-Cuna [Data de consulta: 12.03.20]

[4] Tècnica de canviar l’altura musical d’una síl·laba mentre es canta.

[5] Consisteix en fer sonar dos cordes a la vegada, tant amb cordes a l’aire com en posicions o alternant ambdúes.

Llegir article complet: Proposta metodològica de A Lullaby for Lalit per a violí sol de George Benjamin. Júlia Ferriol Miralles

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*